Małgorzata Stanberg – coach /trener  rozwojowy. Posiada wykształcenie wielokierunkowe oraz ogromne doświadczenie zawodowe. Przez ponad 20-letni okres pracy zawodowej związała się z szeroko pojętym rozwojem i pracą trenerską.  Ukończyła studia podyplomowe Coaching w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Kurs Pomocy Psychologicznej oraz szkolenie Coach Prowokator A, B  – Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego we Wrocławiu. Jest absolwentką  Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Działalność trenerską rozpoczęła w 1993 roku prowadząc dwie edycje programu „Nasze spotkania” dla młodzieży i superwizje dla nauczycieli na zlecenie Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, autorski program profilaktyki uzależnień dla młodzieży w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,  warsztaty psychologiczne dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia oraz zajęcia w zakresie profilaktyki AIDS, uzależnień i promocji zdrowia w ramach Wojewódzkiego Programu Promocji Zdrowia. Od 1998 roku do chwili obecnej zawodowo związała  się z pracą w administracji publicznej pełniąc funkcję kierowniczą, podczas której  rozwinęła kompetencje i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, współpracy, administrowania nieruchomościami i logistyczne. Przez cały okres aktywności zawodowej równocześnie pracowała na etacie i prowadziła działalność gospodarczą  związaną z profilaktyką zdrowia, psychoedukacją i medycyną naturalną. Między innymi jest twórcą psychoedukacyjnego autorskiego programu dla osób niepełnosprawnych pn. „Przeciwdziałanie stresowi”, prowadziła wykłady dla młodzieży dotyczące kreatywnego myślenia i wyznaczania celów w ramach Dolnośląskiego  Festiwalu  Nauki oraz szereg szkoleń metodami aktywnymi dla różnych grup pracowniczych. Uczestniczyła aktywnie w konferencjach i szkoleniach tematycznych dotyczących biznesu, negocjacji i strategii w biznesie. Od 2010 roku prowadziła działalność gospodarczą pn. Natural therapy & Coaching – konsultacje i porady indywidualne, psychoedukacja, prowadzenie treningów relaksacyjnych. W 2013 roku publikowała artykuły  pt. Coaching dla Gazety „7 dni Legnica-Lubin”.

Aktualnie Małgorzata Stanberg świadczy usługi w zakresie profesjonalnego coachingu indywidualnego oraz prowadzi coachingowe szkolenia grupowe, inf. na stronie: https://dobrycoach.pl/coach/malgorzata-stanberg 
Małgorzata z pasją oddaje się swojej pracy, szanując przestrzeń każdego człowieka i jego suwerenne prawo do decydowania o sobie samym. Przejawia to w radości życia, ciekawości świata, otwartości na ludzi i chęci profesjonalnej pomocy coachingowej osobom, które chętnie do niej ponownie wracają nawet po wielu latach. Jest efektywna w swojej profesji, jej dorobek pracy można uznać za pionierski z uwagi na niekonwencjonalne podejście traktujące człowieka jako całość w sferze fizycznej, duchowej i umysłowej.

Małgorzata Stanberg pracuje zgodnie z zasadą Richarda Bransona cyt.: Wytrenuj ludzi na tyle dobrze, aby mogli odejść, traktuj ich na tyle dobrze, aby nie chcieli.